Klik her og få besked når
Værdichecken kommer i din by
Privatlivspolitik Værdicheck ApS 
 
Generelt
 
Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Værdicheck ApS anvender og behandler de personoplysninger, som vores kunder giver til os samt som Værdicheck ApS indsamler, når du benytter vores hjemmesider. 
 
Hos Værdicheck ApS respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger. Vi deler personoplysninger med tredjemand, der er underlagt tavshedspligt på samme vilkår, som os selv. Værdicheck ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt. 
 
Personlige oplysninger
 
En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kenskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv. 
 
Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.  
 
Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering. 
 
Ikke-personlige oplysninger
 
Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger. 
 
Web browser cookies
 
Denne hjemmeside benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser genner cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet. 
 
 
Hvilke personoplysninger indsamler vi?
 
Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, CPR-nr., e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som Brugeren måtte anføre i eventuelle beskeder til os. 
 
Der er mulighed for, at Brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse tjenesteydelser eller funktioner på vores hjemmesider og Web Apps. 
 
I særlige tilfælde vil Værdicheck ApS ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger. 
 
Hvorfor indsamler vi personoplysninger
 
For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores Service, Web Apps og hjemmesider, indsamles relevante personoplysninger. 
 
Når du bruger Værdicheck ApS’ hjemmesider samt Web Apps, giver du således samtykke til at Værdicheck ApS må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider. 
 
Opbevaring af personoplysninger
 
Personoplysninger opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes. 
 
Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores Web Apps og services vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren. 
 
Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig handel, er begyndt. 
 
Hvordan vi beskytter dine oplysninger 
 
Brugerens oplysninger beskyttes af Brugerens eget login og password. Brugerens oplysninger er hostet hos Amazon Web Services AWS. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende. 
 
Deling af dine personlige oplysninger 
 
Værdicheck ApS deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper Værdicheck ApS med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller 
services for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. 
 
Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til: www.værdicheck.dk og www.mobil.vaerdicheck.dk
 
I tilfælde af at Værdicheck ApS vil optræde i en forsikringssag, vil Værdicheck ApS dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag. 
 
Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse. 
 
 
Retsgrundlag
 
Værdicheck ApS behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontrakt, som du er part i. 
 
Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”. 
 
Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan Værdicheck ApS ikke yde services, der ydes på Værdicheck ApS hjemmesider eller Web Apps. 
 
Dine rettigheder
 
Som Bruger hos Værdicheck ApS har du følgende rettigheder:
 
Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for otte (8) uger. 
 
Som registreret har Brugeren ret til at få transporteret sin data til en anden dataansvarlig. Dine personlige oplysninger vil blive leveret via mail i gennem Gsuite Google.  
 
Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Værdicheck ApS vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.
 
Som registeret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig. 
 
Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger. 
 
Klage
 
Såfremt du ønsker at klage over Værdicheck ApS behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk
 
Kontakt os
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, Hjemmesidens praksis eller dine handler med Hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på:
 
Navn: Værdicheck ApS
Adresse: Thyrasvej 11, 3630 Jægerspris
Telefon nummer: 23322762
E-mailadresse: ps@vaerdicheck.dk
CVR-nr.: 35873449
 
Værdicheck ApS politik er sidst opdateret den 30/10 2019
 
 
 
Privatlivspolitik Værdicheck ApS (67.6 Kb)
Værdicheck ApS | Thyrasvej 11 | 3630 Jægerspris | Tlf.: 23 32 27 62 | CVR: 35 87 34 49 | Bank: Ringkøbing Landbobank 7670 - 8986783 |